II niedziela zwykła 16.01.22 r.

  1. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych.

Czytaj więcej: II niedziela zwykła 16.01.22 r. 

Niedziela Chrztu Pańskiego 9.01.2022 r.

  1. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Czytaj więcej: Niedziela Chrztu Pańskiego 9.01.2022 r.

II niedziela Adwentu 5.12.21 r.

  1. Kończymy dziś rekolekcje adwentowe. Czy dzięki nim wyprostowaliśmy już ścieżki naszego życia? Czy prowadzą do Jezusa i wraz z Nim i Maryją do Boga?

Czytaj więcej: II niedziela Adwentu 5.12.21 r. 

I Niedziela Adwentu 28.11.21 r.

  1. Rozpoczynamy dziś Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Będzie on nosił hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa” Jego mottem są słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). To trzeci, ostatni rok programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu 28.11.21 r. 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna