XII niedziela zwykła 20.06.22 r.

  1. Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Centrum każdej niedzieli jest Eucharystia, czyli pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Te wydarzenia zbawcze przypominają nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. Niech ta świadomość towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia. 

Czytaj więcej: XII niedziela zwykła 20.06.22 r. 

VI Niedziela Wielkanocna 22.05.22 r.

  1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

Czytaj więcej: VI Niedziela Wielkanocna 22.05.22 r. 

V Niedziela Wielkanocna 15.05.22 r.

  1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. 

Czytaj więcej: V Niedziela Wielkanocna 15.05.22 r. 

IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza

  1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw  o powołania do służby w Kościele. Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym Pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Dlatego modlimy się dziś i przez cały tydzień o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej: IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna