Niedziela Miłosierdzia Bożego 11.04.21 r.

 1. Oktawę Wielkanocy kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego. O niej to powiedział Jezus do św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.
 2. W naszej parafii Uroczystość Odpustowa, z racji na tytuł Kościoła. Przeżywamy ją wraz ze świętymi Bożego Miłosierdzia, którzy są wśród nas w swoich relikwiach św. s. Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. Jan Paweł II. To Jan Paweł II zachęcał nas w Krakowie w 2002 r.: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002).
 3. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie ks. kan. Tadeusz Pepłoński, dziekan dekanatu nasielskiego, kazania głosić będzie ks. Jacek Wilczyński, Salezjanin z Czerwińska. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zawierzenie Bożemu Miłosierdziu naszej parafii. Procesja eucharystyczna podobnie jak w rezurekcję. Czyli tylko asysta procesyjna i służba liturgiczna.  
 4. W tym roku, uroczystość odpustowa zbiega się z 30-stą  rocznicą powstania naszej parafii. 9 kwietnia 1991 r. – taką datę nosi dokument erygujący naszą parafię. Niech ta rocznica stanie się czasem wdzięczności za dar naszej parafii i dar świątyni pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Z okazji tego jubileuszu, otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo Ojca św. Franciszka dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Błogosławieństwo papieskie zostało już oprawione i zawiśnie w naszej świątyni.   
 5. Na zakończenie dzisiejszych Mszy Świętych odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego).
 6. Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna w kościele 77 Tydzień Miłosierdzia, pod hasłem „JESTEMY WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA”. To święto patronalne Caritasu. przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną.
 7. W środę będziemy obchodzili święto Chrztu Polski. W związku z tym świętem mamy do odczytania komunikat Bpa Mirosława Milewskiego: Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. 14 kwietnia 966 roku jest niezwykle ważną datą w historii naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Zgodnie z tradycją odbył się wówczas, w Wielką Sobotę, chrzest władcy Polan. «I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość» (A. Duda, Przemówienie Prezydenta RR, wygłoszone w 1050. rocznicę  Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016 r.). 
  Zgodnie z zachętą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla Kościoła i narodu wydarzeniu była kultywowana rokrocznie, tak, by zapadła głęboko w sercach wszystkich Polaków, zwłaszcza najmłodszych pokoleń. Pamiętajmy o tym ważnym dniu, wypadającym w tym roku
  w najbliższą środę. Wywieśmy, jeśli to możliwe, w Święto 14 kwietnia, flagę państwową
  i watykańską. 
 8. Przypominam, że w piątek, 16 kwietnia, przypadają 94. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. Podziękujmy Panu Bogu za lata jego posługi w Kościele powszechnym i otoczmy go modlitwą.
 9. Następna, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach
  w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny. W tym roku pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. 
 10. Do 18 kwietnia przedłużony jest reżim sanitarny. W naszym kościele może uczestniczyć w mszach św. 1 osoba na 20 m2. Oznacza to maksymalnie 30 osób. Bardzo gorąco prosimy, by przestrzegać tego limitu, być w maseczkach i zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
 11. Z powodu obostrzeń sanitarnych, nie będzie teraz comiesięcznych spotkań dla dzieci komunijnych. Mamy nadzieję, że bliżej daty Komunii będzie można spotkać się częściej i w ramach bezpośrednich przygotowań dopełnić formacji.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna

eKAI

Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej